Tag "Okanagan College"

Back to homepage
DU HỌC CANADA

Trường cao đẳng Okanagan College tỉnh bang BC, Canada

Okanagan College được thành lập năm 1963 là một trường cao đẳng công lập nằm ở British Columbia, trên bờ biển phía tây Canada. Trường có bốn cơ sở, tất